Api رایگان بورس Tsetmc

Api رایگان بورس Tsetmc (وب سرویس رایگان بورس Tsetmc) اطلاعات لحظه ای کلیه نمادهای سهامی بازار بورس و فرابورس را بصورت کاملا رایگان ارائه می کند. Api بورس داده ها را از سایت tsetmc بورس تهران جمع آوری میکند که از آن میتوانید برای مانیتورینگ بورس ایران استفاده کنید. تنها کافیست در صفحه درخواست Api Key رایگان بورس Tsetmc یک درخواست ارسال کنید.

https://BrsApi.ir/FreeTsetmcBourseApi/TsetmcApi.php?key=x

ویژگی های Api رایگان بورس Tsetmc

جدول راهنمای Api رایگان بورس Tsetmc

متغیرتوضیحمثال
l18نمادشتران
l30نامپالایش نفت تهران
mنوع بازاربورس تهران
csگروه صنعتفراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای
mvارزش بازار۱۲۴۵۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
zتعداد سهام۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰
bvolحجم مبنا۲۷۴۸۵۱۱۲
epseps۹۰۸
pep/e۴.۹۸
ffدرصد شناوری آزاد۵۲
ltdتاریخ آخرین معامله۱۴۰۲-۹-۲۸
lttزمان آخرین معامله۱۲:۳۰:۰۱
pyقیمت (پایانی) دیروز۴۴۳۷
tminآستانه مجاز پایین۴۲۱۶
tmaxآستانه مجاز بالا۴۶۵۸
tnoتعداد معاملات۵۹۵۳
tvolحجم معاملات۱۷۴۷۴۳۱۹۱
tvalارزش معاملات۷۹۱۴۸۱۲۰۴۵۵۱
pfاولین قیمت۴۵۰۰
pminکمترین قیمت۴۴۷۰
pmaxبیشترین قیمت۴۵۹۴
plآخرین قیمت۴۴۹۹
plcتغییر آخرین قیمت۶۲
plpدرصد تغییر آخرین قیمت۱.۴
pcقیمت پایانی۴۵۲۹
pccتغییر قیمت پایانی۹۲
pcpدرصد تغییر قیمت پایانی۲.۰۷
Buy_CountIتعداد خریدار حقیقی۲۰۶۸
Buy_CountNتعداد خریدار حقوقی۱۹
Sell_CountIتعداد فروشنده حقیقی۱۴۷۳
Sell_CountNتعداد فروشنده حقوقی۱۷
Buy_I_Volumeحجم خرید حقیقی۱۴۳۰۳۳۹۱۹
Buy_N_Volumeحجم خرید حقوقی۳۱۷۰۹۲۷۲
Sell_I_Volumeحجم فروش حقیقی۱۱۳۳۲۲۷۸۶
Sell_N_Volumeحجم فروش حقوقی۶۱۴۲۰۴۰۵
zd1تعداد خریدار - سطر اول۶
zd2تعداد خریدار - سطر دوم۱
zd3تعداد خریدار - سطر سوم۱
zd4تعداد خریدار - سطر چهارم۱
zd5تعداد خریدار - سطر پنجم۱۲
qd1حجم خرید - سطر اول۴۴۴۶۹۰
qd2حجم خرید - سطر دوم۲۰۰۰
qd3حجم خرید - سطر سوم۲۰۰۰
qd4حجم خرید - سطر چهارم۲۰۰۰
qd5حجم خرید - سطر پنجم۲۸۳۰۳۰
pd1قیمت خرید - سطر اول۴۴۹۷
pd2قیمت خرید - سطر دوم۴۴۹۶
pd3قیمت خرید - سطر سوم۴۴۹۲
pd4قیمت خرید - سطر چهارم۴۴۹۱
pd5قیمت خرید - سطر پنجم۴۴۹۰
zo1تعداد فروشنده - سطر اول۲
zo2تعداد فروشنده - سطر دوم۲
zo3تعداد فروشنده - سطر سوم۱
zo4تعداد فروشنده - سطر چهارم۲
zo5تعداد فروشنده - سطر پنجم۱
qo1حجم فروش - سطر اول۸۰۰۰
qo2حجم فروش - سطر دوم۷۷۹۲
qo3حجم فروش - سطر سوم۳۰۰۰۰
qo4حجم فروش - سطر چهارم۱۲۰۰۰۰
qo5حجم فروش - سطر پنجم۲۰۰۰
po1قیمت فروش - سطر اول۴۴۹۹
po2قیمت فروش - سطر دوم۴۵۰۰
po3قیمت فروش - سطر سوم۴۵۰۳
po4قیمت فروش - سطر چهارم۴۵۱۲
po5قیمت فروش - سطر پنجم۴۵۱۳

راهنمای تصویری وب سرویس (Api) رایگان بورس Tsetmc

Api بورس _ داده های قیمتی

وب سرویس Api رایگان بورس Tsetmc_ قیمت
وب سرویس Tsetmc _ قیمت

Api بورس _ داده های معاملاتی

وب سرویس Api رایگان بورس Tsetmc_ معاملات
وب سرویس Tsetmc _ معاملات

Api بورس _ داده های حقیقی و حقوقی

وب سرویس Api رایگان بورس Tsetmc_ حقیقی حقوقی
وب سرویس Tsetmc _ حقیقی حقوقی

Api بورس _ داده های عرضه و تقاضا

وب سرویس Api رایگان بورس Tsetmc_ عرضه تقاضا
وب سرویس Tsetmc _ عرضه تقاضا